Mobilmenu
Hem
Företaget
Inomhus
Utomhus
Cit i lä
Tipsfilmer
Blogg
Miljö & energi
Boka hembesök
Kontakta oss
Mobilmenu

Mörkläggande duettegardiner till lutande fönster

Målet är att minska energiåtgången av aktiv kyla och istället använda flexibiliteten av markisernas funktion att nyttja dagsljuset och solvärmen effektivt.

När det gäller energibesparingar i byggnader har traditionellt fokus legat på värmeisolering. Trots detta kan överisolering leda till överhettning på sommaren och överdriven uppvärmning under soliga vinterförhållanden. Att använda solskydd som en passiv lösning är alltid att föredra ur ett klimatperspektiv.

För att förstå varför solskydd även bör användas på vintern är det viktigt att betrakta det som en investering i effektiva energifilter, som Duette och plisségardiner till dina fönster. Här är några skäl till varför solskydd är en klok investering året runt:

 1. Minskad Behov av Aktiv Kyla: Solskydden minskar behovet av aktiv kyla, vilket innebär en betydande besparingspotential för kontor, offentliga platser och kommersiella fastigheter. I takt med att användningen av luftkonditionering ökar, påverkar detta också privatpersoners energiförbrukning.

 2. Minskad Värmeförlust: Solavskärmning kan sänka energiförbrukningen på vintern genom att fungera som extra isolering på fönster och andra glasytor. Genom att använda invändigt solskydd som fälls ner på natten eller när lokalen är tom, kan värmeförlusten genom fönstret minskas med upp till 80%.

 3. Minskad Artificiell Belysning: Dagsljus är viktigt för hälsa och trivsel. Genom att låta ljuset från solen tränga in genom fönstren minskas behovet av konstgjord belysning. Trots dagens LED-teknik finns fortfarande betydande fördelar med naturligt ljus och behovet av att kunna se ut ger ett ökat välbefinnande på alla arbetsplatser och skolor.

 4. Solvärmevinster: För att undvika överhettning inomhus och onödigt behov av aktiv kyla är det viktigt att optimera samspel mellan kyla och värme. Genom att välja rätt solskyddslösning kan du minimera energianvändningen och öka komforten i din inomhusmiljö.

För att dra nytta av dessa fördelar, använd dina solskydd och mörkläggningsgardiner året runt. Genom att kontrollera värme och ljusinsläpp kan du minska energianvändningen och skapa en behaglig inomhusmiljö oavsett årstid.

ES-SO 

ES-SO är en ideell organisation som syftar till att främja solskyddets positiva inverkan på inomhusklimatet och därigenom stödja EU:s ambitiösa energieffektivitetsmål. ES-SO jobbar mot att främja erkännandet av solavskärmning som en hållbar och energieffektiv lösning för att motverka överhettning i byggnader och optimera hanteringen av dagsljus. I linje med EU:s vision om att uppnå ett klimatneutralt Europa år 2050 samarbetar vi med beslutsfattare för att belysa solavskärmningens avgörande roll. Drivna av hållbarhet ser ES-SO en framtid där solavskärmning sömlöst integreras i byggnadsdesignen, främjar en hälsosammare, mer energieffektiv och harmonisk byggmiljö. Vill du veta mer om detta så kan du  Läsa mer här

  Zip-screen, vertikalmarkis

 

Vår miljöpolicy återspeglar vårt engagemang för en hållbar och miljövänlig verksamhet. Här är några av de åtaganden och initiativ som vi aktivt arbetar med:

 1. Följer Gällande Miljölagstiftning och Strävar Efter Förbättring: Vi följer inte bara den befintliga miljölagstiftningen och övriga krav, utan vi strävar också efter att överträffa dem. Vår målsättning är att ständigt förbättra vårt miljöarbete och hitta nya, mer miljövänliga alternativ.

 2. Energiförbrukning och Miljövänliga Alternativ: Vi åtar oss att minska företagets energiförbrukning och aktivt söka efter mer miljövänliga alternativ. Genom att ständigt utvärdera och uppgradera våra processer strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön.

 3. Utbildning för Hänsyn Till Miljön: Vi investerar i utbildning för att öka medvetenheten och kunskapen hos våra medarbetare om hur de kan integrera miljöhänsyn i sitt dagliga arbete.

 4. Effektiv Resplanering: För att minimera transporter och resursanvändning planerar vi våra kundbesök och montage för att optimera resrutten och därmed minska antalet resor.

 5. Effektiv Återvinning och Sopsortering: Vi strävar efter att återvinna och sopsortera på ett ansvarsfullt sätt. Allt från gamla markiser och metaller till förbrukade solskydd och miljöfarligt avfall hanteras säkert. Genom att lämna material på miljöstation eller använda specialiserade företag för återvinning bidrar vi till att minska vår totala miljöpåverkan.

 6. Användning av Miljömärkta Produkter: Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet. För närvarande inkluderar detta ett flertal vävar tillverkade av återvunnet material, och vi arbetar aktivt för att öka andelen sådana produkter i framtiden.

 7. Miljökrav på Leverantörer: Vi ställer höga miljökrav på våra leverantörer och samarbetar med dem för att använda material som kan återvinnas i största möjliga utsträckning. Genom detta samarbete strävar vi efter att skapa en mer hållbar och miljövänlig leverantörskedja.

Invändiga solskydd

Takgardin
Plisségardin
Rullgardin
Lamellgardin
Persienner
Special
Barnsäkerhet
Gardiner
Solfilm

Markiser

Markiser
Zip Screen
Fönstermarkis
Terrassmarkis
Kassetmarkis
Specialmarkiser
Pergolamarkis
Automatisk styrning
Vindskydd
Parasoll

Fler sidor

Företaget
Blogg
Kontakta oss
Tipsfilmer

Sociala medier

Facebook
Instagram
YouTube
Följ oss på Linked in
Camilla Rydberg i Smögen, Västra Götalands län, SE på Houzz
Svenska Solskyddsförbundet