Mobilmenu
Hem
Företaget
Miljö & energi
Invändiga solskydd
Markiser
Cit i lä
Pergolamarkis
Nya vävar
E-butik
Kontakta oss
Mobilmenu

Miljö & Energi

Lura kylan och minska energiåtgången med moderna solskydd.

Solavskärmning, belysning och byggnadens övriga värmesystem kan idag kopplas ihop till ett samarbetande nätverk som på ett otroligt effektivt sätt optimerar inomhusklimat och ljusinsläpp under hela året. Eftersom kylbehoven ökar i takt med större och hela glasfasader på fastigheter har valet av kylsystem stor inverkan på energibehovet av en byggnad och det är viktigt att man väljer rätt lösning för att det inte ska blir dyrare i slutändan.

Att kyla ned ett rum är tre gånger så dyrt som att värma upp detZip-screen, vertikalmarkis

Att optimera driften och samspelet av dessa olika system är en nödvändig förutsättning för att minimera energianvändningen och öka komforten i innemiljön.
Det visar sig att god tillgång på dagsljus och möjlighet att själv kunna styra dagsljusinsläppet och solavskärmningen är en viktig faktor för vårt välmående. Både hemma och på jobbet.

Vår Miljöpolicy

• Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

• Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.

• Vi utbildar oss i hur vi kan ta mer hänsyn till miljön i vårt dagliga arbete.

• Vi försöker minimera antalet resor genom att planera kundbesök med montage på samma ort i kommunen.

• Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Alla gamla markiser och metaller lämnas på miljöstation eller hämtas av ett företag som återvinner aluminium och järn. Alla utbytta markisdukar lämnas till miljöstationen tillsammans med alla förbrukade solskydd för återvinning.

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten. I dagsläget finns några vävar tillverkade av återvunnet material vilket vi hoppas på kan bli betydligt fler i framtiden.

• Vi ställer miljökrav på leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning där så mycket som möjligt går att återvinna.

• Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

 

Energigardinen Duett - med isolerande cellerMörkläggande duettegardin, IKAROS solskydd

Enenergigardinen med isolerande celler skyddar mot kyla på vintern och isolerar mot värme under sommaren tackvare att luften stannar kvar i väven. Ur energispararperspektiv är det faktiskt väldigt intressant, eftersom luftkonditionering drar mer energi än uppvärmning.

Ett bra alternativ till bra och energieffektiva solskydd och vill du veta mer kan du läsa mer om Duettens bra egenskaper på duettegardiner.se
 

 

Sociala medier:
Camilla Rydberg i Smögen, Västra Götalands län, SE på Houzz