Mobilmenu
Hem
Företaget
Miljö & energi
Invändiga solskydd
Markiser
Cit i lä
Pergolamarkis
E-butik
Blogg
Kontakta oss
Mobilmenu

Miljö & EnergiMörkläggande duettegardiner till lutande fönster

Lura kylan och minska energiåtgången med moderna solskydd.

Solavskärmning, belysning och byggnadens övriga värmesystem kan idag kopplas ihop till ett samarbetande nätverk som på ett otroligt effektivt sätt optimerar inomhusklimat och ljusinsläpp under hela året. Eftersom kylbehoven ökar i takt med större och hela glasfasader på fastigheter har valet av kylsystem stor inverkan på energibehovet av en byggnad och det är viktigt att man väljer rätt lösning för att det inte ska blir dyrare i slutändan för att kyla ned ett rum är tre gånger så dyrt som att värma upp det.

Att optimera driften och samspelet av kyla och värme minimerar energianvändningen och ökar komforten i innemiljön. Det visar sig även att god tillgång på ljus och möjlighet att själv kunna styra dagsljusinsläppet genom solavskärmningen är en viktig faktor för vårt välmående, både hemma och på jobbet.

Vill du veta mer om dettaa så kan du Läsa mer här

Vår MiljöpolicyZip-screen, vertikalmarkis

• Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

• Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.

• Vi utbildar oss i hur vi kan ta mer hänsyn till miljön i vårt dagliga arbete.

• Vi försöker minimera antalet resor genom att planera kundbesök med montage på samma ort i kommunen.

• Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Alla gamla markiser och metaller lämnas på miljöstation eller hämtas av ett företag som återvinner aluminium och järn. Alla utbytta markisdukar lämnas till miljöstationen tillsammans med förbrukade solskydd för återvinning.

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten. I dagsläget finns några vävar tillverkade av återvunnet material vilket vi hoppas på kan bli betydligt fler i framtiden.

• Vi ställer miljökrav på leverantörer och försöker tillsammans använda material där så mycket som möjligt går att återvinna.

• Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

Solskyddsväv med isolerande cellerMörkläggande duettegardin, IKAROS solskydd

Solskyddsväv med isolerande celler behåller luft i sina fickor som bildar ett isolerande lager framför glaset. Tackvare att luften stannar kvar i väven hindrar det kallraset och minskar kylan vid fönstret på vintern samt isolerar mot värme under sommaren.

Solskyddsväv är ett bra alternativ till energieffektiva solskydd och vill du veta mer kan du läsa om vävens bra egenskaper på duettegardiner.se

 

 

Sociala medier:
Camilla Rydberg i Smögen, Västra Götalands län, SE på Houzz